Cilji in vrednote

Podjetje Picount d.o.o. je slovensko podjetje specializirano za prodajo repro materiala vrtnarjem. Zavezani smo k trajnostnemu razvoju panoge v Sloveniji, kot tudi širše v regiji. Razmišljamo globalno, vendar verjamemo v koncept partnerskega sodelovanja na lokalnem nivoju; naprimer lokalno koreninjenje pelargonij.

 

Zavezani smo k razvoju rešitev za povečevanje učinkovitosti in iskanju novih priložnosti, tržnih niš za vrtnarje (t.j. podporni material kot lončki, posterji,... za večjo prepoznavnost na tržišču). Naša vizija je povezovanje končnih potrošnikov s kvalitetnimi rastlinami, ki jih vrtnarji vzgojijo. Izobraževanje končnih potrošnikov preko medijev, s katerimi sodelujemo, pomembno prispeva k uresničevanju naše vizije.

 

Prepričani smo v kvaliteto blagovnih znamk, ki jih nudimo na tržišču in v njih verjamemo. Naši partnerji so prisotni na globalnem tržišču in vlagajo sredstva v raziskave in razvoj. Z našim predanim delom želimo te izkušnje prenesti na lokalno področje. 

 

Vsi skupaj pa Prebujamo moč cvetov!