Krizanteme

Vzgoja rezanih krizantem

Priprava tal

Ker so krizanteme občutljive na različne vrste patogenov je potrebno zagotoviti, da so tla čista. To lahko storimo z različnimi metodami

 

Kemična obdelava tal - Basamid

Gre za kemično obdelavo tal z dazometom, ki deluje tako na glive, kot tudi na semena plevelov. Sredstvo se posuje na že obdelano zemljišče, ki naj bo ustrezno navlaženo (60-70%), saj je tako omogočen razvoj gliv in klitje plevelov. Po tretiranju se sredstvo inkorporira in tla prekrije s plastično folijo. Folijo čez 7 dni odstranimo ter tla s površinsko obdelavo prezračimo. Sredstvo se mora nato v celoti razkrojiti, zato je potrebno čakati od 2-6 tednov(odvisno od temperature).

 

Termična obdelava tal

Učinkovita je tudi termična obdelava tal. Obdelana tla se prekrije z debelo plastično folijo in filcem. Pod plastično folijo se napelje izvor toplega zraka. V Sloveniji se nahaja nekaj razkuževalnih naprav. Metoda je učinkovita, vendar se je v zadnjih letih cena razkuževanja močno povišala zaradi vse višjih cen kurilnega olja, ki ga naprava uporablja. Ocena porabe kurilnega olja je 1-1,5 L/m2. Ker se pri termični obdelavi zaradi visokih temperatur tvori toksična oblika mangana, je potrebno pred presajanjem počakati 1-2 tedna.

 

Preventivna in naravna metoda - Remedier

Na voljo je novo in izredno učinkovito sredstvo Remedier. Gre za naravno sredstvo, ki vsebuje glivo Trichoderma sp., ki korenine rastline zaščiti pred okužbo s patogeni, čeprav se ti v zemlji nahajajo. Sredstvo lahko deluje preventivno proti glivam iz rodu (Rhizoctonia sp., Sclerotinia sp., Verticilium sp., Phytophtora sp.) zato je potrebno že obdelano in ustrezno zalito zemljišče nekaj dni pred presajanjem zaliti z raztopino Remedierja. Zalivanje se ponovi takoj po presajanju. Raztopino Remedierja se pripravi 24 ur pred zalivanjem in sicer se 100g sredstva raztopi v 1L vode, da se pospeši kalitev gliv v substratu. Sredstvo lahko naročite predstavnikom podjetja Picount.

 

Gnojenje

Krizanteme imajo visoke potrebe po hranilih, dušiku in kaliju. Ohranjanje visoke vsebnosti dušika v prvih 7 tednih je še posebej pomembno. Raziskave so pokazale, da se pomanjkanja dušika v zgodnjem obdobju kasneje ne da nadoknaditi. Vodotopna gnojila je potrebno dodati ob vsakem zalivanju. Tedensko merite pH in EC, pH vzdržujte med 5,5 in 6,5 ,medtem ko naj EC ne preseže 2,5.

Na začetku naj bo razmerje hranil 1:1:1 (N:P:K), v nadaljevanju 1:1:2 in na koncu tik pred indukcijo cvetnih popkov 1:1:3.

 

Sajenje

Rastline se sadi na mrežo širine 1,20-1,25. Velikost okenca naj bo med 12,5×12,5 cm in 15×15 cm. Velikost lukenj je odvisna od sorte. Za zagotavljanje dobre kvalitete je potrebno posamezna okenca na sredini mreže puščati prazna (cik-cak vzorec).

 

Temnenje

Rastline morajo ob začetku temnenja doseči cca. 60% želene višine. Temni se s črno polietilensko folijo in sicer minimalno 12ur. Običajno se temni za 14ur in sicer od 18:00 do 8:00. Ker se pričetek temnenja prične v vročih dneh se pod folijo zrak močno segreje. Visoke temperature (nad 30 °C) lahko povzročijo zamujanje cvetenja. V posebej vročih dneh je zato priporočljivo zvečer kasneje temniti in zjutraj zato kasneje odkriti. Upoštevajte indukcijske čase, ki so navedeni v katalogu.

 

Vzgoja lončnih krizantem

Substrat

Uporablja se že pripravljene substrate za krizanteme. Optimalen pH substrata je 5,7-6,7, vsebuje naj vsaj 20 % gline. Substratu dodajte počasi topna gnojila.

 

Sajenje

Pri sajenju 1 rastline v lonec premera 19-21 cm lahko pričakujemo končno velikost od 60 – 70 cm ob sajenju od 25.05 do 15.06. Pri tem je seveda potrebno upoštevati lastnosti sorte, saj zgodaj cvetoče sorte prej zaklučijo rast.Pri sajenju treh rastlin v lonec 19-21 cm lahko pričakujemo velikost 60 cm če sadike posadimo od 20.6.-15.7. Priporočljivo je da se ob sajenju ukoreninjene potaknjence sortira glede na velikost. Sajenje neizenačenih sadik v isti lonec pomeni neizenačene končne rastline. Delno se te razlike sicer lahko popravi z mehkim pinciranjem manjših potaknjencev in tržim pinciranjem večjih, vendar to ne daje optimalnih rezultatov. V lonec je zato smiselno posaditi čimbolj izenačene rastline. Sadike naj se sadi plitvo, tako, da so komajda pokrite z substratom oz. v enaki globini kot so bile v platoju. Pregloboko posajene sadike so dovzetnejše za koreninske bolezni, ob uporabi šotnih substratov so rastline do teh težav manj dovzetne. Pri sajenju sadik pod kotom 45° se doseže lepša oblika rastlin, saj v središče rastline pride več svetlobe. Sadike sadite čim bližje robu in na enako razdaljo. Izogibajte se sajenju v suh substrat. Substrat zalijte 2×, prvič z vodo in drugič z dodanim gnojilom. Raziskave so pokazale, da je pri lončnih krizantemah gnojenje v prvi polovici vzgoje najpomembnejše.

 

azmikanje

Večina vrtnarjev je mnenja, da je količina prostora, ki je na voljo krizantemi neposredno povezana s končno kvaliteto. Kljub vsemu pa mora biti razmak povezan s ceno, ki jo pričakujete iztržiti. Pomanjkanje prostora se je treba izogibati, saj to onemogoča razvoj stranskih poganjkov. Pomembno je da se takoj po pinciranju krizanteme zadnjič razmakne in tako zagotovi dovolj svetlobe.

 

Pinciranje

Pinciramo lahko trdo ali mehko. Običajno se pincira 10-14 dni po presajanju. Prepozno pinciranje lahko zakasni cvetenje in zato ni priporočljivo.

 

Bolezni in škodljivci krizantem

Fusarium oxysposum

Bolezen se nahaja v zemlji in rastlino okuži preko korenin ter nato razširi po prevodnem sistemu. Pojavi se venenje rastlin in posledično tui propad rastlin. Visoke temperature in visoka zračna vlaga pospešujeta razvoj bolezni. Tretiranje s fungicidi ni uspešno, zato je potrebno zagotoviti neokužen rastlinski material, ter razkužiti zemljo pred sajenjem.

 

Botrytis cinerea (Siva plesen)

Siva plesen se pojavlja pri visoki zračni vlagi in nižjih temperaturah. Iz odmrlega rastlinskega materiala se sproščajo spore. Ob okužbi izgledajo listi sprva mokri, nato pa jih prekrije micelij in spore. Spodnji listi segnijejo in gliva vstopi v rastlino. Na voljo so učinkoviti fungicidi.

 

Sclerotinia sclerotinium

Sclerotinia se lahko razvija v zemlji, vendar se rastlina lahko okuži tudi preko zraka. Simptomi so podobni kot pri sivi plesni. Odstranjevanje okuženega materiala in uporaba fungicidov je učinkovit ukrep.

 

Pythium sp.

Pythium se nahaja v zemlji, posebej ugodna za razvoj so vlažna in slabo odcedna tla. Spore se širijo po zemlji in vodi ter z uporabo okuženega orodja. Razkuževanje zemlje je ključno, seveda pa je pomembno tudi vzdrževanje higiene tekom rastnega cikla. Priporočena je uporaba fungicidov.

 

Rhizoctonia solani

Gre za koreninsko bolezen, kis e nahajav zemlji in je najbolj uničujoča v toplih in vlažnih pogojih. Okužene rastline preko dneva venijo in sčasoma izgubijo turgor. Gnitje se pojavi tik nad tlemi. Kontrolo se vrši z razkuževanjem ter uporabo fungicidov.

 

Puccinia chrysanthemi (krizantemina rja)

16-20°C in vlažni listi so idealni pogoji za okužbo in kaljenje spor. Na spodnji strani listov se pojavijo spore, ki kasneje postanejo črne. Izredno pomembno je, da vzdržujemo nizko zračno vlago in spremljamo temperaturo rosišča. Običajno se tekom noči temperatura zniža, ter pod folijo za temnenje relativna zračna vlaga doseže 100%, ter pojavijo pogoji za okužbo. V spodnji tabeli so navedene temperature rosišča.

 

Temperatura zraka

Relativna vlaga

100

90

80

70

60

50

40

30

20

0

0

-1,4

-3

-4,8

-6,8

-9,2

-12

-15,5

-20,3

4

4

2,5

0,9

-1

-3,1

-5,5

-8,4

-12

-16,9

8

8

6,5

4,8

2,9

0,7

-1,8

-4,8

-8,5

-13,6

12

12

10,4

8,7

6,7

4,5

1,9

-1,2

-5

-10,3

16

16

14,4

12,5

10,5

8,2

5,6

2,4

-1,6

-7

20

20

18,3

16,4

14,4

12

9,3

6

1,9

-3,6

24

24

22,3

20,3

18,2

15,7

12,9

9,6

5,3

-0,4

28

28

26,2

24,2

22

19,5

16,6

13,1

8,8

2,9

32

32

30,1

28,1

25,8

23,2

20,3

16,7

12,2

6,2

36

36

34,1

32

29,6

27

23,9

20,2

15,7

9,5

40

40

38

35,9

33,5

30,7

27,6

23,8

19,1

12,7

Primer: Če je temperatura 24 °C in relativna vlaga 70% bo ob padcu temperature na 18,2 °C relativna vlaga narasla na 100% in bo nastopila temperatura rosišča. S tem pa se bodo pojavile tudi idealne temperature za razvoj bele rje.

 

 

Puccinia horiana(bela rja krizantem)

Zagotovo najbolj trdovratna bolezen krizantem in skrb vsakega pridelovalca. Sprva se na zgornnji strani listov pojavijo rumene pike, nato pa se na spodnji strani pojavijo male voskaste pike, ki se nato obarvajo rožnato in nato belo. Pogoji okužbe so enaki kot pri krizantemini rji, zato držite nizko relativno vlago. Redno škropljenje s fungicidi je nujno.

 

Pršica in trips

Pršice in tripsi so najpomembnejši škodljivci krizantem. Zatiranje je nujno potrebno na voljo so akaricidi in insekticidi.

 

Obvestilo:Ta navodila so samo usmeritve in jih je potrebno prilagoditi individualnim potrebam vrtnarja, vremenskim razmeram. Pred uporabo kemičnih sredstev preverite ali je sredstvo lokalno registrirano.

Podjetje Picount ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli težave pri vzgoji ob uporabi omenjenih navodil.