Aktualno

Varstvo krompirja in čebule pred pleveli 13.4.2024

Sredstvo SHARPEN PLUS se uporablja kot selektivni herbicid za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela pred vznikom ali takoj po ...

Varstvo rastlin

Tonivit – podaljšanje roka uporabe

Sredstvu Tonivit s šaržo 21033062 v pakiranju 1L se na podlagi opravljene analize podaljša rok uporabe do 30. septembra 2024. Spodaj si lahko ...

Podaljšanje FFS

Varstvo vinske trte 10.04.2024

FOLLOW 80 WG se uporablja kot preventivni in kontaktni fungicid. Aktivna snov folpet ima nespecifičen fungitoksičen način delovanja za ...

Varstvo rastlin

Varstvo jablan 08.04.2024

Za škropljenje jabolk proti škrlupu priporočamo uporabo sredstva: BATALION 450 SC (pirimetanil 45%) v odmerku od 0,7 do 1L/ha. Fungicid s ...

Varstvo rastlin

Varstvo pred čebulno muho

Zoper čebulno muho (Delia antiqua) vam priporočamo uporabo sredstva BENEVIA ciantraniliprol 100g/L. ODMEREK: 0,75 L/ha pri porabi 200-800 L ...

Varstvo rastlin

Varstvo žit 05.04.2024

Pridelovalci, za zaščito žit proti plevelom in proti boleznim vam priporočamo: -PROTI PLEVELOM- Za žitna polja brez odvečnih plevelov, ...

Varstvo rastlin

Varstvo vinske trte 03.04.2024

Vinska trta pričenja z brstenjem. Topli dnevi s temperaturami nad 15°C omogočajo uporabo sredstva  👉 MICROTHIOL SPECIAL (žveplo 80%), ki se ...

Varstvo rastlin

PAKET 250 EC sodoben regulator rasti za uporabo v žitih!

PAKET 250 SC je sodoben regulator rasti, ki preprečuje poleganje žit. Po tretiranju aktivna snov trineksapak-etil preko zelenih delov hitro prodre ...

Varstvo rastlin

Sharpen Plus - podaljšanje roka uporabe

Sredstvu Sharpen PLUS 5 L s šaržo A2205058 se na podlagi opravljene analize podaljša rok uporabe do 30. maja 2025. Spodaj si lahko ...

Podaljšanje FFS
1 2 13