Aktualno

Zaščita pred plodovo vinsko mušico

Zoper plodovo vinsko mušico (Drosophila suzukii) se učinkovito in na naraven način borimo s pomočjo parazitoidne osice Trichopria ...

Varstvo rastlin

Varstvo jablan - jabolčni zavijač

Za slabljenje populacije jabolčnega zavijača priporočamo ekološki insekticid CARPOVIRUSINE (granulozni virus Cydia pomonella 90,9 ...

Varstvo rastlin

Varstvo vinske trte 15.7.2024

Visoke temperature in visoka zračna vlaga so odličen pogoj za pojav oidija (Uncinula necator), zato v tem času priporočamo uporabo sredstva ...

Varstvo rastlin

Varstvo krompirja 15.7.2024

Še vedno se pojavlja črna listna pegavost na listih krompirja (Alternaria solani). Zoper črno listno pegavost (Alternaria solani) uporabite ...

Varstvo rastlin

FAZOR - podaljšanje roka uporabe

Sredstvu FAZOR s šaržo EX2A13P062 v pakiranju 1 in 5 kg se na podlagi opravljene analize podaljša rok uporabe do 3. junij 2025. Spodaj si ...

Podaljšanje FFS

Ukrepi po toči 1.7.2024

Nasade, vrtnine in poljščine, ki jih je prizadela toča zaščitite in okrepite s kombinacijo 0,2 L/ha Lexin + 0,2L/ha Foliflo Lua (Cu). Lexin ...

Varstvo rastlin

Varstvo jablan 1.7.2024

Za slabljenje populacije jabolčnega zavijača priporočamo ekološki insekticid CARPOVIRUSINE (granulozni virus Cydia pomonella 90,9 ...

Varstvo rastlin

Varstvo kapusnic 27.6.2024

Začela so se pojavljati jajčeca drugega rodu kapusove muhe. Priporočamo, da tretiranje izvedete takoj, ko bodo vremenske razmere to ...

Varstvo rastlin

Varstvo krompirja in čebule 26.6.2024

V primeru uporabe krompirja za skladiščenje, zoper kaljenja poganjkov uporabite rastni regulator  FAZOR. FAZOR je rastni regulator, ki ...

Varstvo rastlin
1 2 16