BASAMID GRANULAT

BASAMID GRANULAT

HERBICID, NEMATOCID, FUNGICID, INSEKTICID

NAČIN DELOVANJA
BASAMID GRANULAT se uporablja kot sredstvo za fumigacijo (zaplinjanje) tal, ki kemično razkuži tla. Ob prisotnosti ustrezne količine vlage v tleh iz aktivne snovi dazomet nastane plin metil izotiocianat (MITC), ki prodira skozi tla in zatre žive organizme, npr. talne glive, kaleči plevel, ogorčice (nematode) in talne škodljivce, s katerimi pride v stik in so dovzetni zanj.
AKTIVNA SNOV: dazomet 970 g/kg
FORMULACIJA: mikrozrnina (MG)
UPORABA NA: gomoljnice; jagodičevje; korenovke; listne vrtnine (zelenjadnice); okrasne rastline; plodovke; sadno drevje; vinska trta; vrtna trata; zemlja
UPORABA PROTI: drugi škodljivi organizmi; enoletni ozkolistni plevel; enoletni širokolistni plevel; fuzarioza korenin, stebla in klasa pšenice (Fusarium spp.); glive iz rodu Plasmodiophora (Plasmodiophora sp.); glive iz rodu Phytophtora (Phytophtora); glive iz rodu Verticillium (Verticillium sp.); koreninska gniloba (Rhizoctonia DI. spp.); krvavordeča srakonja (Digitaria sanguinalis); majski hrošči (Melolontha spp.); metlike (Chenopodium L.); muhvič (Setaria P.B.); navadna kostreba (Echinochloa crus-galli); rastlinsko parazitske (fitofagne) ogorčice (Nematoda); strune (Agriotes sp.); ščiri (Amaranthus L.); tolščak (Portulaca L. sp.)
KARENCA: Karenca je zagotovljena s časom uporabe
PAKIRANJE: 20kg

PDF letak PDF Varnostni list Pošljite povpraševanje