RIM 25 WG

TRANSLOKACIJSKI HERBICID

NAČIN DELOVANJA
Sredstvo RIM 25 WG je translokacijski herbicid. Uporablja se na prostem za zatiranje nekaterih vrst enoletnega in večletnega širokolistnega in ozkolistnega plevela po vzniku.
AKTIVNA SNOV: rimsulfuron 250 g/L
FORMULACIJA: močljiva zrnca WG
UPORABA V: krompirju in koruzi
UPORABA ZA: zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevela po vzniku
KARENCA: karenca je zagotovljena s časom uporabe
PAKIRANJE: 100 g
SPEKTER DELOVANJA: Sredstvo se uporablja za: – zatiranje nekaterih vrst širokolistnega plevela, kot so npr. srhodlakavi ščir (Amaranthus retroflexus), navadni plešec (Capsella bursa-pastoris), sončnica (Helianthus annus), nedišeča trirobka (Matricaria inodora), prava kamilica (Matricaria chamomilla), vonjava kamilica (Matricaria matricarioides), navadni slakovec (Polygonum convolvulus), breskova dresen (Polygonum persicaria), njivska gorjušica (Sinapsis arvensis), navadna zvezdica (Stellaria media), njivski mošnjak (Thlaspi arvense) in njivska vijolica (Viola arvensis); – zatiranje nekaterih vrst ozkolistnega plevela, kot so npr. plazeča pirnica (Elytrigia(=Agropyron) repens), navadna kostreba (Echinochloa crus-galli), enoletna latovka (Poa annua) in divji sirek (Sorghum halepense); – zmanjševanje zapleveljenosti nekaterih vrst širokolistnega plevela, kot so npr. navadna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), bela metlika (Chenopodium album) in ptičja dresen (Polygonum aviculare), – zmanjševanje zapleveljenosti nekaterih vrst ozkolistnega plevela, kot so npr. krvavordeča srakonja (Digitaria sanguinalis) in sivozeleni muhvič (Setaria glauca)

PDF letak PDF Varnostni list Pošljite povpraševanje