Dazide Enhance – podaljšanje roka uporabe

Dazide Enhance - podaljšanje roka uporabe

Sredstvu Dazide Enhance 1kg s šaržo 102600D2005 se na podlagi opravljene analize podaljša rok uporabe do 30. aprila 2023.
Spodaj si lahko prenesete/shranite analizni certifikat in natisnete nalepke za podaljšanje roka uporabe.

Analiza - šarža 102600D2005 Nalepke - šarža 102600D2005