Sharpen PLUS – podaljšanje roka uporabe

Sharpen PLUS - podaljšanje roka uporabe

Sredstvu Sharpen PLUS 1 L s šaržo A2105038 se na podlagi opravljene analize podaljša rok uporabe do 01. februarja 2024.

Spodaj si lahko prenesete/shranite analizni certifikat in natisnete nalepke za podaljšanje roka uporabe.

Analiza - šarža A2105038 Nalepke - šarža A2105038