Argos – podaljšanje roka uporabe

Argos - podaljšanje roka uporabe

Sredstvu Argos 20 l s šaržo 3215/ARG se na podlagi opravljene analize podaljša rok uporabe do 20. septembra 2023.

Spodaj si lahko prenesete/shranite analizni certifikat in natisnete nalepke za podaljšanje roka uporabe.

Analiza - šarža 3215/ARG Nalepke - šarža 3215/ARG