Codacide – podaljšanje roka uporabe

Codacide - podaljšanje roka uporabe

Sredstvo Codacide 1L ima rok uporabe 3 leta od datuma proizvodnje. Sredstvu Codacide 1L s šaržo 813000015 ima tako rok uporabe do 01. septembra 2024.

Spodaj si lahko prenesete/shranite analizni certifikat in natisnete nalepke za označevanje pravilnega roka uporabe.

Analiza - sarža 813000015 Nalepke - sarža 813000015