Devrinol 45 FL – podaljšanje roka uporabe

Devrinol 45 FL – podaljšanje roka uporabe

Sredstvu Devrinol 45 FL 1L s šaržo BX 070 N se na podlagi opravljene analize podaljša rok uporabe do 21 januar 2023.

Spodaj si lahko prenesete/shranite analizni certifikat in natisnete nalepke za podaljšanje roka uporabe.

Analiza - šarža BX 070 N Nalepke - šarža BX 070 N