Difenzone – podaljšanje roka uporabe

Difenzone - podaljšanje roka uporabe

Sredstvu Difenzone 1L s šaržo 010901 se na podlagi opravljene analize podaljša rok uporabe do 28 februar 2023.

Spodaj si lahko prenesete/shranite analizni certifikat in natisnete nalepke za podaljšanje roka uporabe.

Analiza - šarža 010901 Nalepke - šarža 010901

Sredstvu Difenzone 1 L s šaržo 57428 se na podlagi opravljene analize podaljša rok uporabe do 01. marca 2024.

Spodaj si lahko prenesete/shranite analizni certifikat in natisnete nalepke za podaljšanje roka uporabe.

Analiza - šarža 57428 Nalepke - šarža 57428