Difenzone – podaljšanje roka uporabe

Difenzone - podaljšanje roka uporabe

Sredstvu Difenzone 1 L s šaržo 60707 se na podlagi opravljene analize podaljša rok uporabe do 28. februarja 2025.

Spodaj si lahko prenesete/shranite analizni certifikat in natisnete nalepke za podaljšanje roka uporabe.

Analiza - Difenzone 1L šarža 60707 Nalepke - Difenzone 1L šarža 60707