Follow 80 WG – podaljšanje roka uporabe

Follow 80 WG - podaljšanje roka uporabe

Sredstvu Follow 80 WG 0,5 kg s šaržo E0248-SI-03-21 na podlagi opravljene analize podaljša rok uporabe do novembra 2023.

Spodaj si lahko prenesete/shranite analizni certifikat in natisnete nalepke za podaljšanje roka uporabe.

Analiza - šarža E0248-SI-03-21 Nalepke - šarža E0248-SI-03-21

Sredstvu Follow 80 WG 5 kg s šaržo C263B20 se na podlagi opravljene analize podaljša rok uporabe do 01. februarja 2023.

Spodaj si lahko prenesete/shranite analizni certifikat in natisnete nalepke za podaljšanje roka uporabe.

Analiza - šarža C263B20
Nalepke - šarža C263B20