Harmony 50 SX – podaljšanje roka uporabe

Harmony 50 SX - podaljšanje roka uporabe

Sredstvu Harmony 50 SX 0,045 kg s šaržo 28672 se na podlagi opravljene analize podaljša rok uporabe do 30. novembra 2025.

Spodaj si lahko prenesete/shranite analizni certifikat in natisnete nalepke za podaljšanje roka uporabe.

Analiza - šarža 28672 Nalepke - šarža 28672