Varstvo jablan 2.6.2023

Varstvo jablan 2.6.2023

PROTI BOLEZNIM:

V nasadih kjer so na listih pege in je nevarnost sekundarnih okužb priporočamo stalno zaščito plodov s fungicidnim sredstvom. Priporočamo uporabo sredstev:

👉 ORTHOCIDE 80 WG (kaptan 80%) v odmerku od 2 kg/ha.

 • Kontaktni fungicid s preventivnim delovanjem.
 • Odlično delovanje zoper jablanov in hrušev škrlup.
 • S sredstvom se tretira največ 10x v eni rastni dobi z razmaki med tretiranji 7-10 dni.
 • Karenca samo 28 dni.

ali

Orthocide-80-WG-200-g

👉 SCAB 480 SC (kaptan 48%) v odmerku od 3,13 L/ha. Kontaktni fungicid s preventivnim delovanjem.

 • Edini kaptan v tekoči obliki. Večja odpornost proti izpiranju in daljša pokrovnost.
 • Odlično delovanje zoper jablanov in hrušev škrlup.
 • S sredstvom se tretira največ 10x v eni rastni dobi z razmaki med tretiranji 7-10 dni.
 • Karenca samo 21 dni.
Scab-5L

Za škropljenje jabolk proti jablanovi pepelovki priporočamo uporabo sredstva:

👉 MICROTHIOL SPECIAL (močljivo žveplo 80%)

 • Uporablja se kot preventivni kontaktni fungicid za zatiranje jablanove pepelovke (Podophaera leucotricha), in jablanovega škrlupa (Venturia inaequalis).
 • Karenca 7 dni.
Microthiol-special-1kg_new

PROTI ŠKODLJIVCEM:

V prihajajočih dneh bo čas za zatiranje jabolčnega zavijača. Priporočamo uporabo sredstev CORAGEN in EXIREL. Oba pripravka delujeta na jajčeca kot izlegajoče ličinke / gosenice.

👉 CORAGEN (klorantraniliprol 20 %)

 • Za zatiranje jabolčnega zavijača (Cydia pomonella), sadnega zavijača

(Adoxophyes orana), pasastega sadnega lupinarja (Pandemis heparana) v odmerku 18 mL/hL. Tretira se v času po odlaganju jajčec oziroma v skladu z napovedjo opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin.

 • Odmerek: 18 ml/hL, oz. največ 270ml/ha.
 • Karenca 14 dni.
CORAGEN – kontaktni insekticid z želodčnim delovanjem za zatiranje grizočih žuželk.

👉 EXIREL (ciantraniliprol 10%) je insekticid z dotikalnim in želodčnim delovanjem.

 • Deluje na jajčeca in vse razvojne stopnje gosenic tako, da se le-te prenehajo prehranjevati že nekaj ur po tretiranju.
 • EXIREL je insekticid nove generacije, ki deluje na vse stadije škodljivcev, omogoča kakovosten in visok pridelek in odlično deluje tudi pri višjih temperaturah.
 • Hitro se vpija v rastlino.
 • Odmerek: 50-60 mL/hL oz. največ 0,9 L/ha
 • Karenca 7 dni.
Exirel-1L

Poleg zgoraj omenjenih insketicidov priporočamo za slabljenje populacije jabolčnega zavijača dodajanje granuloznega virusa CARPOVIRUSINE.

EKOLOŠKI INSEKTICID:

👉 CARPOVIRUSINE (granulozni virus Cydia pomonella 90,9 %)

Sredstvo vsebuje virus, specifičen za ličinke jabolčnega zavijača. Virus se po zaužitju razmnožuje v ličinki, kar posledično privede do njene smrti. Sredstvo se uporablja na jablani za zmanjšanje populacije jabolčnega zavijača (Cydia pomonella) in zmanjšanje poškodb na plodovih v odmerku 1L/ha.

Tretira se v času izleganja jajčec oziroma v skladu z napovedjo opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin.

 • Sredstvo se lahko uporabi v času od nastavka plodov do zorenja plodov (BBCH 71-87).
 • Sredstvo ne vpliva na naravne sovražnike škodljivca in se sme uporabljati v času leta čebel.

Vsebuje 4 zaščite virusa:

 1. mehčalec vode, ki regulira pH vode;
 2. anti UV zaščito;
 3. vabo;
 4. močilo.

✅Ponaša se z dolgo obstojnostjo- interval med škropljenji je 10 – 12 dni, neodvisno od števila sončnih dni.

✅Vsebuje največjo količino virusa po hektarju na tržišču.

Carpovirusine biološki insekticid z želodčnim delovanjem, ki vsebuje virus, specifičen za ličinke jabolčnega zavijača.

ZA BOLJŠO UČINKOVITOST SREDSTEV DODAJTE:

👉 SILWET GOLD je originalno organsko silikonsko močilo. Izboljšuje učinkovitost sredstev za varstvo rastlin in gnojil s tem, da omogoča hitrejši vnos le teh v zelene dele rastlin in je odporen na izpiranje z dežjem. Uporaba v odmerku 0,025-0,1% koncentraciji (2,5ml do 10 ml na 10 L vode).

Siwet Gold ORIGINALNO ORGANSKO SILIKONSKO MOČILO

ZA ZDRAV IN OBILEN PRIDELEK:

Za preprečevanje fizioloških motenj (npr. grenka pegavost, netrpežnost in slab okus plodov…) zaradi pomanjkanja kalcija uporabite mikrohranilo,
👉  Foliflo NIXI (Ca 35%) v odmerku 2L/ha

 • Omogoča zdravo in enakomerno dozorevanje plodov.
 • Zagotavlja boljšo skladiščno in transportno trpežnost plodov.
 • Preprečuje fiziološke motnje nastale zaradi pomanjkanja kalcija.
Foliflo NIXI (Ca) je visoko koncentrirano kalcijevo gnojilo.

*Fitofarmacevtska sredstva uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.