Varstvo jablan 15.5.2024

Varstvo jablan 15.5.2024

PROTI BOLEZNIM:

Za škropljenje jabolk proti škrlupu priporočamo uporabo enega od sredstev BATALION 450 SC, SCAB 480 SC, DIFENZONE.

👉 BATALION 450 SC (pirimetanil 45%) v odmerku od 0,7 do 1L/ha.

 • Fungicid s preventivnim in delno kurativnim delovanjem.
 • Odlično delovanje zoper jablanov in hrušev škrlup.
 • S sredstvom se tretira največ 3x v eni rastni dobi z razmaki med tretiranji 7-10 dni.
 • Karenca 28 dni.
Batalion

👉 SCAB 480 SC (kaptan 48%) v odmerku od 3,13 L/ha. Kontaktni fungicid s preventivnim delovanjem.

 • Edini kaptan v tekoči obliki. Večja odpornost proti izpiranju in daljša pokrovnost.
 • Odlično delovanje zoper jablanov in hrušev škrlup.
 • S sredstvom se tretira največ 10x v eni rastni dobi z razmaki med tretiranji 7-10 dni.
 • Karenca samo 21 dni.
Scab-5L

👉 DIFENZONE (difenokonazol 25%) v odmerku 0,2 L/ha

 • Fungicid s preventivnim in delno kurativnim delovanjem.
 • Odlično delovanje zoper jablanov škrlup.
 • S sredstvom se tretira največ 4x v eni rastni dobi z razmaki med tretiranji 10-14 dni.
 • Karenca 21 dni.
DIFENZONE je sistemični fungicid, ki se uporablja preventivno ter le izjemoma v kurativne namene.

Za škropljenje jabolk proti jablanovi pepelovki priporočamo uporabo sredstva:

👉 MICROTHIOL SPECIAL (močljivo žveplo 80%)

 • Uporablja se kot preventivni kontaktni fungicid za zatiranje jablanove pepelovke (Podophaera leucotricha), in jablanovega škrlupa (Venturia inaequalis).
 • Karenca 7 dni.
Microthiol-special-1kg_new

PROTI ŠKODLJIVCEM:

V prihajajočih dneh bo čas za zatiranje jabolčnega zavijača. Priporočamo uporabo sredstev CORAGEN in EXIREL. Oba pripravka delujeta na jajčeca kot izlegajoče ličinke / gosenice.

👉 CORAGEN (klorantraniliprol 20 %)

 • Za zatiranje jabolčnega zavijača (Cydia pomonella), sadnega zavijača

(Adoxophyes orana), pasastega sadnega lupinarja (Pandemis heparana) v odmerku 18 mL/hL. Tretira se v času po odlaganju jajčec oziroma v skladu z napovedjo opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin.

 • Odmerek: 18 ml/hL, oz. največ 270ml/ha.
 • Karenca 14 dni.
CORAGEN – kontaktni insekticid z želodčnim delovanjem za zatiranje grizočih žuželk.

👉 EXIREL (ciantraniliprol 10%) je insekticid z dotikalnim in želodčnim delovanjem.

 • Deluje na jajčeca in vse razvojne stopnje gosenic tako, da se le-te prenehajo prehranjevati že nekaj ur po tretiranju.
 • EXIREL je insekticid nove generacije, ki deluje na vse stadije škodljivcev, omogoča kakovosten in visok pridelek in odlično deluje tudi pri višjih temperaturah.
 • Hitro se vpija v rastlino.
 • Odmerek: 50-60 mL/hL oz. največ 0,9 L/ha
 • Karenca 7 dni.

Najboljšo učinkovitost sredstva EXIREL boste dosegli v kombinaciji z močilom CODACIDE. Sredstvo CODACIDE se uporablja v odmerku 2-2,5L/ha. Odmerite potrebno količino sredstva CODACIDE in sredstva , ter ju v mešalni posodi mešajte do nastanka emulzije. Emulzijo dodajte v škropilnico, ki je do 1/3 napolnjena z vodo .Ob stalnem mešanju dopolnite do potrebne količine vode.

Exirel-1L

Poleg zgoraj omenjenih insketicidov priporočamo za slabljenje populacije jabolčnega zavijača dodajanje granuloznega virusa CARPOVIRUSINE.

EKOLOŠKI INSEKTICID:

👉 CARPOVIRUSINE (granulozni virus Cydia pomonella 90,9 %)

Sredstvo vsebuje virus, specifičen za ličinke jabolčnega zavijača. Virus se po zaužitju razmnožuje v ličinki, kar posledično privede do njene smrti. Sredstvo se uporablja na jablani za zmanjšanje populacije jabolčnega zavijača (Cydia pomonella) in zmanjšanje poškodb na plodovih v odmerku 1L/ha.

Tretira se v času izleganja jajčec oziroma v skladu z napovedjo opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin.

 • Sredstvo se lahko uporabi v času od nastavka plodov do zorenja plodov (BBCH 71-87).
 • Sredstvo ne vpliva na naravne sovražnike škodljivca in se sme uporabljati v času leta čebel.

Vsebuje 4 zaščite virusa:

 1. mehčalec vode, ki regulira pH vode;
 2. anti UV zaščito;
 3. vabo;
 4. močilo.

✅Ponaša se z dolgo obstojnostjo- interval med škropljenji je 10 – 12 dni, neodvisno od števila sončnih dni.

✅Vsebuje največjo količino virusa po hektarju na tržišču.

Carpovirusine biološki insekticid z želodčnim delovanjem, ki vsebuje virus, specifičen za ličinke jabolčnega zavijača.

ZA BOLJŠO UČINKOVITOST SREDSTEV DODAJTE:

👉 SILWET GOLD je originalno organsko silikonsko močilo. Izboljšuje učinkovitost sredstev za varstvo rastlin in gnojil s tem, da omogoča hitrejši vnos le teh v zelene dele rastlin in je odporen na izpiranje z dežjem. Uporaba v odmerku 0,025-0,1% koncentraciji (2,5ml do 10 ml na 10 L vode).

Siwet Gold ORIGINALNO ORGANSKO SILIKONSKO MOČILO

ZA ZDRAV IN OBILEN PRIDELEK:

👉 TONIVIT je fiziološki aktivator in biostimulator koreninskega sistema. Fosforjev-pentoksid (P205) topen v vodi 13% (w/w) + Kalijev oksid (K20) topen u vodi 5 % (w/w) + GA 142 izvlečkom morskih alg Ascophyllum nodosum. Dodatni vir fosforja in kalija, ki sta ključna elementa za razvoj korenin. Povečan sprejem / transport koriščenja hranil in vode. Boljše ukoreninjanje in hitrejša obnova rastline po stresnih situacijah. Povečana odpornost na neugodne vremenske razmere.

Tonivit-1L-new

👉 LEXIN je edinstveno sredstvo za krepitev rastlin. Vsebuje mešanico huminskih kislin, fulvičnih kislin in soli, pri čemer fulvična kislina in njene soli vplivajo na rast in razvoj rastlin ter korenin. Avksini pospešujejo rast in razvoj rastlin. Lexin se dobro meša z vodo. Rastline, ki so bile tretirane s sredstvom Lexin so bolj odporne na različne bolezni ter lažje prenašajo abiotične stresne dejavnike.

Lexin-50-ml

*Fitofarmacevtska sredstva uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.