Jesensko varstvo oljne ogrščice pred pleveli 19.8.2022

Jesensko varstvo oljne ogrščice pred pleveli 19.8.2022

ANGELUS je talni herbicid z rezidualnim učinkom. Zatira enoletne širokolistne plevele: plezajočo lakoto (Galium aparine), škrlatnordečo mrtvo koprivo (Lamium purpureum), navadni plešec (Capsella bursa-pastoris), navadno zvezdico (Stellaria media) in njivski mošnjak (Thlaspiarvense); – zmanjšuje številčnost populacije jetičnikov (Veronica spp.); – omejeno deluje tudi zoper žabji koprc (Descurainia sophia)

Za doseganje optimalnega delovanja sredstva se priporoča uporaba v času takoj po setvi in pred vznikom plevela v odmerku 0,33L/ha. Za optimalno delovanje je potrebna zadostna vlažnost tal. V času tretiranja s sredstvom ANGELUS mora biti posejano seme prekrito z najmanj 2 cm prsti.

Dovoljen za uporabo na VVO.

Angelus_fenofaze_oljna_ogrscica

AKTIVNA SNOV: klomazon 36 %
ODMEREK: 0,33 L/ha
PAKIRANJE: 1 L, 5 L

Angelus

SELECT SUPER je selektivni in sistemični herbicid, ki se uporablja v oljni ogrščici za zatiranje vseh vrst enoletnega ozkolistnega plevela ter samosevnih žit v odmerku 1 L/ha; tretira se jeseni ali spomladi, oz. od razvojne faze dveh razvitih listov do faze začetka rasti stebla (BBCH 12-30).

Vsebuje aktivno snov kletodim in je optimalna rešitev za čisto njivo pred ozkolistnimi pleveli!

Dovoljen za uporabo na VVO.

SuperSelect_fenofaze_oljna_ogrscica

AKTIVNA SNOV: kletodim 12 %
ODMEREK: 1 L/ha
PAKIRANJE: 1L , 5L

SELECT SUPER, ki vsebuje aktivno snov kletodim je po načinu delovanja uvrščen v skupino HRAC A. Inhibira encim acetolaktat sintetaza in na ta način preprečuje sintezo lipidov.

Škropilni koledar si lahko ogledate ali prenesete tukaj.

*Fitofarmacevtska sredstva uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.