Microthiol special – podaljšanje roka uporabe

Microthiol special - podaljšanje roka uporabe

Sredstvo Microthiol special ima po odločbi rok uporabe 3 leta od datuma proizvodnje. Pri spodnjih šaržah je prišlo do napake pri tovarniškem tiskanju roka uporabe.

1920324                             18.11.2023
0622026-SI022022             01.02.2025
0622088                              29.03.2025
0622026                              25.01.2025

Spodaj si lahko prenesete/shranite in natisnete nalepke za podaljšanje roka uporabe.

Nalepke - Microthiol special 1 kg šarža 0622026-SI022022 Nalepke - Microthiol special 1 kg šarža 0622088 Nalepke - Microthiol special 1 kg šarža 1920324 Nalepke - Microthiol special šarža 0622026