Varstvo oljne ogrščice 17.8.2023

Varstvo oljne ogrščice 17.8.2023

Za enakomeren vznik oljne ogrščice brez plevelov uporabite sredstvi ANGELUS in DEVRINOL. Setev in aplikacijo herbicidov izvedite na primerno vlažna tla.

ANGELUS je talni herbicid z rezidualnim učinkom. Zatira enoletne širokolistne plevele: plezajočo lakoto (Galium aparine), škrlatnordečo mrtvo koprivo (Lamium purpureum), navadni plešec (Capsella bursa-pastoris), navadno zvezdico (Stellaria media) in njivski mošnjak (Thlaspiarvense); – zmanjšuje številčnost populacije jetičnikov (Veronica spp.); – omejeno deluje tudi zoper žabji koprc (Descurainia sophia)

Za doseganje optimalnega delovanja sredstva se priporoča uporaba v času takoj po setvi in pred vznikom plevela v odmerku 0,33L/ha. Za optimalno delovanje je potrebna zadostna vlažnost tal. V času tretiranja s sredstvom ANGELUS mora biti posejano seme prekrito z najmanj 2 cm prsti.

Dovoljen za uporabo na VVO.

Angelus_fenofaze_oljna_ogrscica

AKTIVNA SNOV: klomazon 36%
ODMEREK: 0,33 L/ha ob porabi vode 200 – 400 L/ha
PAKIRANJE: 1 L

Angelus

DEVRINOL je talni herbicid zelo širokega spektra za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela. V odmerku 2,5 L/ha (25 mL na 100 m2), tretira se pred sajenjem s plitvo vdelavo (inkorporacijo). DEVRINOL deluje predvsem na plevele v fazi vznika. Deluje preko tal, zato se na lahkih tleh lahko uporabijo nižji odmerki kot na težjih tleh.

Za čimboljše delovanje je DEVRINOL potrebno inkorporirati na globino 2-5 cm najpozneje 30 minut po tretiranju. Priporočena poraba vode je 200-400 L/ha.

Dovoljen za uporabo na VVO.

Devrinol45

AKTIVNA SNOV: napropamid 450 g/l
ODMEREK: 2,5 L/ha (25 mL na 100 m2)
PAKIRANJE: 1 L, 5 L

Sistemični talni herbicid za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela v kapusnicah in oljni ogrščici.

Škropilni koledar si lahko ogledate ali prenesete tukaj.

*Fitofarmacevtska sredstva uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.