Poleci – podaljšanje roka uporabe

Poleci - podaljšanje roka uporabe

Sredstvu Poleci 1L s šaržo 57430 in šaržo 23A200 se na podlagi opravljene analize podaljša rok uporabe do 31 januar 2023.

Spodaj si lahko prenesete/shranite analizni certifikat in natisnete nalepke za podaljšanje roka uporabe.

Analiza - šarža 57430 Nalepke - šarža 57430 Analiza - šarža 23A200 Nalepke - šarža 23A200

Sredstvu Poleci 0,25L s šaržo 23A200-SL-04-2020 se na podlagi opravljene analize podaljša rok uporabe do 31 januar 2023.

Spodaj si lahko prenesete/shranite analizni certifikat in natisnete nalepke za podaljšanje roka uporabe.

Analiza - šarža 23A200 Nalepke - šarža 23A200-SL-04-2020