Polyversum – podaljšanje roka uporabe

Polyversum - podaljšanje roka uporabe

Sredstvu Polyversum 100g s šaržo 15012020 se na podlagi opravljene analize podaljša rok uporabe do 15 julija 2022.

Spodaj si lahko prenesete/shranite analizni certifikat in natisnete nalepke za podaljšanje roka uporabe.

Analiza - šarža15012020 Nalepke - šarža15012020