Promino 300 EC – podaljšanje roka uporabe

Promino 300 EC – podaljšanje roka uporabe

Sredstvu Promino 300 EC 1 L s šaržo PTH101001 se na podlagi opravljene analize podaljša rok uporabe do 26. julij 2023.

Spodaj si lahko prenesete/shranite analizni certifikat in natisnete nalepke za podaljšanje roka uporabe.

Analiza - šarža PTH101001 Nalepke - šarža PTH101001