Quick 5 EC – podaljšanje roka uporabe

Quick 5 EC - podaljšanje roka uporabe

Sredstvu Quick 5 EC 1L s šaržo QPT012003 se na podlagi opravljene analize podaljša rok uporabe do decembra 2023.

Spodaj si lahko prenesete/shranite analizni certifikat in natisnete nalepke za podaljšanje roka uporabe.

Analiza - šarža QPT012003 Nalepke - šarža QPT012003