Rim 25 WG – podaljšanje roka uporabe

Rim 25 WG - podaljšanje roka uporabe

Sredstvu Rim 25 WG s šaržo RIM13309 se na podlagi opravljene analize podaljša rok uporabe do marca 2024.

Spodaj si lahko prenesete/shranite analizni certifikat in natisnete nalepke za podaljšanje roka uporabe.

Analiza - šarža RIM13309 Nalepke - šarža RIM13309