Rinidi WG – podaljšanje roka uporabe

Rinidi WG - podaljšanje roka uporabe

Sredstvu Rinidi WG s šaržo RND14873 se na podlagi opravljene analize podaljša rok uporabe do 30. novembra 2024.

Spodaj si lahko prenesete/shranite analizni certifikat in natisnete nalepke za podaljšanje roka uporabe.

Nalepke - Rinidi WG šarža RND14873 Analiza - Rinidi WG šarža RND14873