Tebusha 25% EW – podaljšanje roka uporabe

Tebusha 25% EW - podaljšanje roka uporabe

Sredstvu Tebusha 25% EW 100 ml s šaržo TFX1010014 se na podlagi opravljene analize podaljša rok uporabe do 01. decembra 2023.

Spodaj si lahko prenesete/shranite analizni certifikat in natisnete nalepke za podaljšanje roka uporabe.

Analiza - šarža TFX1010014 Nalepke - šarža TFX1010014

Sredstvu Tebusha 25% EW 100 ml s šaržo TFX1010015 se na podlagi opravljene analize podaljša rok uporabe do 01. decembra 2023.

Spodaj si lahko prenesete/shranite analizni certifikat in natisnete nalepke za podaljšanje roka uporabe.

Analiza - šarža TFX1010015 Nalepke - šarža TFX1010015