Aktualno

Rim 25 WG - podaljšanje roka uporabe

Sredstvu Rim 25 WG s šaržo RIM13309 se na podlagi opravljene analize podaljša rok uporabe do marca 2024. Spodaj si lahko prenesete/shranite ...

Podaljšanje FFS

Quick 5 EC - podaljšanje roka uporabe

Sredstvu Quick 5 EC 1L s šaržo QPT012003 se na podlagi opravljene analize podaljša rok uporabe do decembra 2023. Spodaj si lahko ...

Podaljšanje FFS

Follow 80 WG - podaljšanje roka uporabe

Sredstvu Follow 80 WG 0,5 kg s šaržo E0248-SI-03-21 na podlagi opravljene analize podaljša rok uporabe do novembra 2023. Spodaj si lahko ...

Podaljšanje FFS

Tebusha 25% EW - podaljšanje roka uporabe

Sredstvu Tebusha 25% EW 100 ml s šaržo TFX1010014 se na podlagi opravljene analize podaljša rok uporabe do 01. decembra 2023. Spodaj si lahko ...

Podaljšanje FFS

Oljna ogrščica – jesenska zaščita pred pleveli, boleznijo in ...

SELECT SUPER je selektivni in sistemični herbicid, ki se uporablja v oljni ogrščici za zatiranje vseh vrst enoletnega ozkolistnega plevela ter ...

Varstvo rastlin

Varstvo jablan po obiranju 29.9.2022

Za jesensko škropljenje po obiranju jabolk pred začetkom odpadanja listov priporočamo pripravek Foliflo Maia (Zn) cink - 40% v ...

Varstvo rastlin

Jesensko zatiranje plevelov na travnikih in pašnikih 29.9.2022

Čas je za jesensko zatiranje plevelov na travnikih in pašnikih. Uporabite sredstvo HARMONY 50SX, ki odlično zatira ščavje in ostale ...

Varstvo rastlin

Varstvo jablan 14.9.2022

Za jesensko škropljenje po obiranju jabolk pred začetkom odpadanja listov priporočamo pripravek Foliflo Maia (Zn-40%) v odmerku 1L/ha. Foliflo ...

Varstvo rastlin

Varstvo repe pred kapusovo muho 22.08.2022

Zoper kapusovo muho (Delia radicum) vam priporočamo uporabo sredstva BENEVIA (ciantraniliprol 100g/L). Odmerek ob presajanju / po vzniku ...

Varstvo rastlin
1 2 3 6