Kontrola in zatiranje insektov

Kontrola in zatiranje insektov

Na višje temperature se tako kot rastline s hitrejšo rastjo odzovejo tudi škodljivci s hitrejšim razmnoževanjem. Ker škodljivci ne sledijo koledarju je potrebno redno spremljati njihovo morebitno prisotnost in razvoj in jih nato znati tudi učinkovito zatreti. Škodljivci se lahko nenadoma močno razmnožijo tik pred začetkom prodaje, kar bo bodisi ustavilo ali vsaj zakasnilo prodajo. Druga skrajnost je nepotrebno in prepogosto »preventivno« škropljenje, kar poveča vaše proizvodne stroške in lahko privede do pojava odpornosti na škropiva.

kontrola-in-zatiranje-insektov

V nadaljevanju je navedenih nekaj kratkih nasvetov s katerimi se boste lahko pravočasno izognili reševanju težav v zadnjem hipu.

  • Delajte dobre zapiske. Določite dan v tednu, ko boste pregledovali rastlinjake. Tedensko beležite kakšne so vaše ugotovitve. Ob neredni kontroli boste zamudili pojav škodljivcev v zgodnjih fazah.
  • Ohranjajte čistočo. Poskrbite,da v vašem rastlinjaku ne bo plevela, alg, rastlinskih ostankov. Koši za organske ostanke naj ne bodo v proizvodnem delu. Kontrolirajte prejete sadike in poskrbite, da v rastlinjak skupaj z njimi ne pride kak »slepi potnik«.
  • Uporabljajte lepljive plošče. To so poceni in zanesljiv pripomoček za kontrolo prisotnosti škodljivcev. Ena lepljiva plošča na 50-100 mje dovolj za ugotavljanje prisotnosti. Lepljive plošče je potrebno redno menjavati, saj le tako lahko ugotovite ali je bilo zatiranje uspešno. Plošče je potrebno tedensko pregledovati in beležiti št. odraslih in mladih osebkov ter na podlagi tega določiti pravi čas zatiranja.
  • Kontrolirajte liste rastlin. Ko preverjate ali se na rastlinah pojavlja rastlinjakov ščitkar je potrebno preveriti vsaj 3 liste na rastlino (zgornji, srednji in spodnji). Preglejte približno 10 rastlin/100 m2 in ne pozabite pregledati spodnje strani listov, še posebej bodite pozorni na pršice. Bodite pozorni na jajčeca rastlinjakovega ščitkarja in razvojno fazo jajčec.
  • Izračunajte populacijo. Izračunajte povprečno število najdenih osebkov na list. Škropljenje prilagodite glede na prag škodljivosti, ki pa se pri okrasnih rastlinah lahko razlikuje glede na zahtevnost kupca.
  • Ne ustavite se. Ne prenehajte kontrolirati stanja vaših rastlin po škropljenju in zagotovite, da je vaša vrtnarska praksa uspešna.

Izvajanje kontrole zdravstvenega stanja rastlin zahteva potrpljenje. Šele z izkušnjami boste lahko določili svoj prag škodljivosti glede na vrsto insekta ali bolezen. Zgodnje odkrivanje škodljivca in izbira pravega insekticida vam bo omogočila zatrtje škodljivca že v kali in preprečila namnožitev, ki ne bi bila več obvladljiva.

Izberite insekticid, ki je učinkovit pri trenutni fazi razvoja. Upoštevajte prag škodljivosti, ki ste ga določili za ukrepanje. Navajamo tri insekticide, ki igrajo pomembno vlogo pri zatiranju škodljivcev:

  • VERTIMEC PRO (abamektin) se uporablja za listne zavrtalke iz rodu Liriomyza, pršice in resarje (thripse). Ker je eden izmed najbolj razširjenih akaricidov / insekticidov za okrasne rastline, ga vrtnarji cenijo zaradi odlične zaščite pred pršicami in listnimi zavrtalkami (minerji). Zaradi edinstvenega načina delovanja je idealen izdelek za rotacijo v programih zaščite in hkratno obvladovanje odpornosti škodljivcev. Registriran je tudi za uporabo na okrasnih rastlinah, okrasnih grmovnicah in rezanem cvetju.
  • TEPPEKI (flonikamid) je registriran za listne uši (Aphidae) in druge sesajoče žuželke. Gre za izredno zanesljiv insekticid s popolnoma novim načinom delovanja na katerega ni rezistence.. Na listne uši deluje tako kontaktno kot želodčno. Žuželke se prenehajo prehranjevati že po eni uri, poginejo pa čez 2-5 dni. Poleg kontaktnega delovanja deluje tudi sistemično do 21 dni.
  • LASER (spinosid) je biotični kontaktni insekticid s širokim spektrom delovanja namenjen zatiranju resarjev. Tretiranje je po potrebi potrebno ponoviti v razmaku 7 dni.

V kolikor imate glede zatiranja insektov kakršnokoli vprašanje se obrnite na našo prodajno-svetovalno ekipo. Z veseljem vam bomo pomagali s strokovnimi nasveti.