Aparati za merjenje PH, EC, AM in temperature

Aparati za merjenje PH, EC, AM in temperature

Na rast rastlin vpliva več rastnih dejavnikov: svetloba, substrat, hranila in voda. Na vsebnost hranil lahko vplivamo z ustreznim dognojevanjem. Količino hranil lahko redno kontroliramo z aparatom za merjenje EC – elektro konduktivnosti.

Na količino razpoložljivih hranil pa ima velik vpliv pH substrata. Ob redni kontroli in zniževanju pH vode lahko bistveno izboljšamo kvaliteto rastlin.