Adalia bipunctata…

Adalia bipunctata…

Ada – Adalia bipunctata – Pikapolonica
(odrasel osebek)

CILJNI ORGANIZEM:
Listne uši Aphididae.

BIOLOGIJA ORGANIZMA:
Imago prezimi pod rastlinskimi ostanki tistih rastlin, kjer se je vrsta hranila in razvijala. Hrošči prezimijo pogosto tudi v hišah. Že zgodaj spomladi prilezejo iz prezimovališča, da jih opazimo na okenskih šipah. Spomladi, ko temperatura zraka doseže 15 do 20° C tudi sicer postanejo polonice aktivne. Po parjenju samice odložijo do 400 jajčec. Razvoj ličink poteka skozi stadije L1 do L4 podobno kot pri sedempikčasti polonici. Že po 10 do 15 dneh, zaužijejo 350 do 400 listnih uši, dorastejo in se zabubijo. Poletne generacije se pojavijo junija, samice pa odložijo do 900 jajčec. Celoleten razvoj od jajčeca do imaga traja 14 do 24 dni. Dvopikčasta polonica živi na drevju nad 2 m višine, kjer se lahko hrani zlasti z ušmi v sadovnjakih in na drevju ter grmovju v urbanem prostoru. Aphis pomi zmanjša plodnost samic, ki se hranijo
s to vrsto uši, prav nasprotno pa je če se polonica hrani z vrsto Dysaphis plantaginea.

ODNOS DO CILJNEGA ORGANIZMA:
Adalia bipunctata je močan in učinkovit plenilec številnih vrst listnih uši. Sicer pa so esencialne uši za to vrsto polonice: Acyrthosiphum pisum, Aphis pomi, Hyalopterus pruni, Myzus persicae, Rhopalosiphum maidis in R. padi, na koruzi, kjer vrsto A. bipunctata občasno najdemo. Zaviralno delujejo na razvoj polonice uši: Aphis fabae, Brevicoryne brassicae. Najbolj toksična vrsta uši za dvopikčasto polonico je Megoura viciae.

NAČIN UPORABE:
Odrasli osebki lahko zaužijejo tudi 100 listnih uši na dan. Ker potrebujejo veliko plena, se jih ne sprošča preventivno, marveč ob pojavu škodljivca. Ko škodljivcev zmanjka se preselijo na druge pridelke. Ker je aktivna že ob zmernih temperaturah se uporablja spomladi.

Adalia-bipunctata tabela

Št.dovoljenja: 34304_28_2022_11

PDF etiketa Pošljite povpraševanje