Anastatus bifasc…

Anastatus bifasc…

Anastatus bifasciatus – Parazitoidna osica
(odrasel osebek)

CILJNI ORGANIZEM:
Marmorirana smrdljivka (Halyomorpha halys).

BIOLOGIJA KORISTNEGA ORGANIZMA:
Anastatus bifasciatus je evropska vrsta, ki je prisotna v različnih habitatih. Samice živijo dva meseca, hranijo se z nektarjem in medeno roso ter odložijo do 50 jajčec. Nasprotno manjši samci živijo le nekaj dni, ko se pojavijo. Samice se lahko hranijo tudi z jajčeci hroščev s tako imenovanim gostiteljskim hranjenjem, ki pomembno prispeva k biološkemu nadzoru nad škodljivci. Sredstvo je primerno za uporabo v nasadih sadnega drevja, zelenjave in oljne ogrščice.

ODNOS DO CILJNEGA ORGANIZMA:
Anastatus bifasciatus je plenilec za zatiranje škodljivcev, zlasti iz reda stenic, metuljev in vešč. Je polifagni plenilec, ki lahko se lahko hrani tudi z marmorirano smrdljivko (Halyomorpha halys). To omogoča stabilno naselitev v mnoge posevke. Vrsta je zato posebej primerna za preventivno naselitev ob odsotnosti najbolj značilnega plena.

NAČIN UPORABE:
Uporablja se od pozne pomladi do konca poletja. Osnovni cilj programa sproščanja je vzpostaviti populacijo plenilcev, ki je višja od običajne.

Anastatus-bifasciatus---Parazitoidna-osica-tabela

Št.dovoljenja: 34304_28_2022_13

Pošljite povpraševanje