Exirel

DOTIKALNI IN ŽELODČNI INSEKTICID

NAČIN DELOVANJA
Sredstvo EXIREL je insekticid z dotikalnim in želodčnim delovanjem. Deluje na jajčeca in vse razvojne stopnje gosenic tako, da se le-te prenehajo prehranjevati že nekaj ur po tretiranju. EXIREL je insekticid nove generacije, ki deluje na vse stadije škodljivcev, omogoča kakovosten in visok pridelek in odlično deluje tudi pri višjih temperaturah. Hitro se vpija v rastlino. Sredstvo EXIREL se uporablja ob v času izleganja jajčec oz. ob začetku pojava gosenic, Sredstvo uporabljajte zvečer. Najboljšo učinkovitost sredstva EXIREL boste dosegli v kombinaciji z močilom CODACIDE v odmerku 2-2,5 L/ha. Odmeriti je potrebno količino sredstva Codacide in sredstva EXIREL, ter ju v mešalni posodi zmešati do nastanka emulzije
AKTIVNA SNOV: ciantraniliprol 10%
FORMULACIJA: suspoemulzija (SE)
UPORABA NA: češnja, višnja, sliva, jablana, hruška, vinska trta za pridelavo vinskega grozdja in pod pogoji manjše uporabe na hmelju
UPORABA PROTI: mali zimski pedic (Operophtera brumata); ameriški škržatek (Scaphoideus titanus); breskov zavijač (Grapholita molesta); sadni zavijač (Adoxophyes orana); zavijači lupine sadja iz rodu Pandemis, češnjeva muha (Rhagoletis cerasi); češpljev zavijač (Cydia funebrana); jabolčni zavijač (Cydia pomonella); zeleni škržatek (Empoasca vitis); pasasti grozdni sukač (Eupoecilia ambiguella); križasti grozdni sukač (Lobesia botrana); plodova vinska mušica (Drosophila suzukii); hmeljev bolhač (Psylliodes atenuatta); zavijači lupine sadja iz rodu Archips (Archips); rjavopasasti zavijač (Argyrotaenia ljungiana); bombaževčev zeleni škržatek (Jacobiasca lybica); lucernin rilčkar (Otiorhynchus ligustici)
KARENCA: Karenca je za jablane, hruške, slive, češnje in višnje 7 dni ter za trto 10 dni. Karenca za hmelj je zagotovljena s časom uporabe.
PAKIRANJE: 1L

PDF Varnostni list Pošljite povpraševanje