PROMINO 300 EC

SISTEMIČNI FUNGICID

NAČIN DELOVANJA
Sredstvo PROMINO 300 EC vsebuje aktivno snov protiokonazol, ki spada v skupino DMI fungicidov, ki inhibirajo biosintezo ergosterola. Deluje sistemično, preventivno in kurativno.
AKTIVNA SNOV: protiokonazol 30 %
FORMULACIJA: koncentrat za emulzijo (EC)
UPORABA NA: ozimni in jari pšenici, ozimnem in jarem ječmenu, ozimni in jari rži, ozimni in jari tritikali, ozimni in jari oljni ogrščici
UPORABA PROTI: v pšenici za zatiranje pšenične rje (Puccinia recondita) in zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo (Zymoseptoria tritici), temno pegavostjo pšenice (Pyrenophora tritici-repentis) in fuzariozami (Fusarium spp.), v ječmenu za zatiranje ječmenove rje (Puccinia hordei) in ječmenove mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres) ter za zmanjševanje okužb s fuzariozami (Fusarium spp.), v rži za zatiranje rženega ( ječmenovega) listnega ožiga (Rhynchosporium secalis) in ržene rje (Puccinia recondita), v tritikali za zatiranje ječmenovega listnega ožiga (Rhynchosporium secalis) ter za zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo (Zymoseptoria tritici) in fuzariozami (Fusarium spp.), v oljni ogrščici za delno zmanjševanje okužb s suho trohnobo stebla ogrščice (Plenodomus lingam) in za zmanjševanje okužb z belo gnilobo (Sclerotinia sclerotiorum).
KARENCA: Karenca je zagotovljena s časom uporabe.
PAKIRANJE: 1L

PDF letak PDF Varnostni list Pošljite povpraševanje