WISH TOP

SELEKTIVNI SISTEMIČNI HERBICID

NAČIN DELOVANJA
Sredstvo  WISH TOP je selektivni sistemični herbicid, ki se uporablja proti nekaterim vrstam enoletnega in večletnega ozkolistnega plevela. V rastlino vstopi preko listov in se od tam premesti do rastnega vršička, kjer zavre njegovo rast. Enoletni ozkolistni plevel v enem do dveh tednih po tretiranju porumeni ter v treh do štirih tednih po tretiranju propade. Plazeča pirnica propade v štirih do petih tednih po tretiranju.
AKTIVNA SNOV: kvizalofop-p-etil 12%
FORMULACIJA: koncentrat za emulzijo (EC)
UPORABA NA: v ozimni oljni ogrščici, soji in sončnicah ter manjše uporabe na drugih kulturah
UPORABA PROTI: navadni srakoperec (Apera spicaventi), krvavordeča srakonja (Digitaria sanguinalis), navadna kostreba (Echinochloa crus-galli) in muhviči (Setaria spp.), samosevni ječmen (Hordeum vulgare), laška ljuljka (Lolium multiflorum), plazeča pirnica (Elymus repens), samosevna pšenica (Triticum aestivum), divji sirek (Sorghum halepense), enoletna latovka (Poa annua)
KARENCA : dolžina karence je odvisna od kulture, v razpredelnici
PAKIRANJE : 1L
GLAVNA UPORABA: V ozimni oljni ogrščici, soji in sončnicah

PDF letak PDF Varnostni list Pošljite povpraševanje