Coragen – podaljšanje roka uporabe

Coragen - podaljšanje roka uporabe

Sredstvu Coragen je v novi odločbi podaljšan rok uporabe iz 2 na 3 leta od datuma proizvodnje. Vsem pakiranjem, ki so še v prodaji s spodnjimi šaržami se tako podaljša rok uporabe za 1 leto od roka odtisnjenega na embalaži.

Coragen 50 ml: JAN21PH479

Coragen 1 L: FEB20PH063, 26631, 71314, 104666

Spodaj si lahko prenesete/shranite in natisnete nalepke za podaljšanje roka uporabe.

Nalepke - Coragen 50ml šarža JAN21PH479 Nalepke - Coragen 1L šarža 104666 Nalepke - Coragen 1L šarža FEB20PH063 Nalepke - Coragen 1L šarža 26631 Nalepke - Coragen 1L šarža 71314